CZWARTEK po Popielcu- 18.02.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Przemysława Andrusiuk z okazji 26 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 9.00

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Bogusława Bil od kolegów z osiedla; Za + matkę Katarzynę, + ojca Grzegorza, + cioccię Irenę, + bratową Zofię od Elżbiety; Za + męża Janusza Kalinowskiego od kolegów z pracy; Za + mamę Marię Kocik w miesiąc po śmierci; Za + Elisabeth Ulbrich w miesiąc po śmierci od męża Wernera, córki i syna z rodzinami;