CZWARTEK w Oktawie Wielkanocy – 20.04. 2017

  8.00

Za + Szczepana i + z pokr.
Nowenna do Mił. Bożego – Dzień VII

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Zygfryda Margot, + Piotra Janoszek, + z rodzin Janoszek, Kostrzewa, Żyła, + Gertrudę, + ks. Henryka, + z rodzin Sosna, Borcik, Pitz, Krebber i + z pokr; Za + Elżbietę Treffon,
+ Elżbietę Baron, + Alfreda i + z rodziny; Za + męża i ojca Tadeusza, + Barbarę i + z pokr; Za Jana Błaszczyk w 2 rocz. śmierci, + rodziców z obu stron; Za + Jerzego Dziurosz od Firmy „Elprot”