I Niedziela Adwentu – 2.12.2018

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + męża Jana Ostrowskiego i + z pokr.

10.00

I – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Agaty i Zofii Głowackich z okazji 4 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II –  Za + Dariusza Głowackiego

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o dary Ducha św. i błog.: dla Anny Langa z okazji 5 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

16.30 – Nabożeństwo adwentowe z poświęceniem wieńców, opłatków i lampionów

17.00

Za + siostrę Barbarę Doła, + siostrę Halinę Kopietz, + rodziców Zofię i Władysława Bodzenta i za + z pokr.