I Niedziela Wielkiego Postu – 1.03.2020

  7.30Godzinki o NMP

  8.00

Za + żonę Bożenę Sokolińską w 2 rocz. śmierci, + z rodziny z obu stron

10.00

Do Mił. Boż. z podz. i z prośbą o zdrowie i bł. dla Magdaleny Dederko z okazji 19 rocz. urodzin i dla brata Mateusza z okazji 12 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Marty Szczudłek z okazji 18 rocz. urodzin; dla Emilii Augustyniak z okazji 12 rocz. urodzin i dla Łukasz Fitas z okazji urodzin z bł. dla ich rodzin

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + Janinę i Stanisława Nowak, + i Stanisława Laskowskich i + z pokr. oraz za + Katarzynę Witczak w miesiąc po śmierci