I Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Krystyny Wawrzyczek z okazji 66 rocz. urodzin i wnuczki Natalii z okazji 3 rocz. urodzin  i za + szwagra Wiesława z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Anny Pawłowskiej z okazji 70 rocz. urodzin dla wnuczki Wiktorii Pawłowskiej z ok. 15 rocz. urodzin oraz dla Mai i Sebastiana Pawłowskich z okazji 4 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Jadwigi Kąpała z okazji 62 rocz. urodzin; dla Barbary Kuniewicz z okazji 60 rocz. urodzin; dla Julii Kusyk z okazji 13 rocz. urodzin oraz dla Jana Krzysztofa Kiziniewicz z okazji roczku z bł. dla wszystkich rodzin

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + Jana Szubka i + z pokr.