I Niedziela Wielkiego Postu – 14.02.2016

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + Juliana i Klementynę Zawisza, + Antoniego i Annę Kwoczala i + z pokr.

10.00

Za + dziadka Walentego Lewandowskiego, + krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące

12.00

Zbiorowa do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Ewy Koziej z okazji 70 rocz. urodzin; dla Mateusza Wieczorek z ok. 7 rocz. urodzin; dla Jakuba Dara z ok. 12 rocz. urodzin i jego mamy Iwony z ok. urodzin oraz dla Olivera Szeliga z ok. roczku z bł. dla ich rodzin

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Mirosława Dworaczek z okazji urodzin z bł. dla rodziny