I Niedziela Wielkiego Postu 5.03.2017

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Kazimiery Wójcik z okazji imienin i 78 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. i zdrowie dla Mateusza Dederko z okazji 9 rocz. urodzin i Magdaleny Dederko z okazji 16 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł: dla Ireny z okazji 80 rocz. urodzin; dla  Kazimierza Listek z okazji 70 rocz. urodzin; dla synowej Ireny Mieczkowskiej z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla wnuków i prawnuczki Oli; dla Łukasza Cieślik z okazji 11 rocz. urodzin; dla Emilii Konstancji Augustyniak z okazji 9 rocz. urodzin oraz dla dzieci Emilii Soni Janoszka i Zofii Magdaleny Kosz z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Ewy Metelskiej z ok. 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny