I-sza Sobota – 1.07.2017 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej w int. Róż Różańcowych i Wspólnoty Dzieci Maryi naszej Parafii  oraz  ich rodzin
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

  9.00 Odwiedziny chorych (zgłoszenia w zakrystii)

15.30

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Teresy i Franciszka Osiadły z okazji 45 rocz. ślubu

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

Za + Zofię i Marcina Baran i + z rodziny Baran