I-sza Sobota – 3.08.2019 – Dzień powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Miłosierdzia Bożego za wst. Matki Bożej Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i  ich rodzin
Nabożeństwo pierwszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi (zmiana Tajemnic)

  9.00Odwiedziny chorych (rejon ks. Wikarego)

12.00 – Ślub rzymski: Elżbieta Sulik i Paweł Rychlewski

15.00 – Ślub rzymski: Magdalena Buba i Maksymilian Piwowarczyk

16.00 – 16.50 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + męża Zygfryda, + jego rodziców i teściów oraz + z pokr.