I-sza Sobota – 3.10.2015 – Dzień Powszedni

7.30 – Modlitwa różańcowa

8.00

I – Do Mił. Bożego za wstawiennictwem MB Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i Wspólnoty Dzieci Maryi naszej Parafii oraz ich rodzin

II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Danuty i Tomasza Błachowicz z okazji 28 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

III – Za + mamę Irmgardę Kostka w 1 rocz. śmierci, + ojca Jerzego i + z pokr.

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (zmiana Tajemnic)

9.00Odwiedziny chorych i starszych (zgłoszenia w zakrystii)

17.15Nabożeństwo różańcowe

18.00

I – Za + Magdalenę Smuk i Jerzego Jankowski

II – Za + Marię Kuśmierską