I-sza Sobota – 3.11.2018 – Dzień powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Do Mił. Boż. za wst. Matki Bożej Różańcowej w int. Róż Różańcowych i ich rodzin

            Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi i zmiana Tajemnic Różańcowych

  9.00Odwiedziny chorych i starszych Parafian (zgłoszenia w zakrystii)

12.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Barbary i Andrzeja Lasota z okazji 45 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

16.00Okazja do spowiedzi św.

16.15Różaniec za zmarłych zalecanych

17.00 – Za + rodziców Salomeę i Antoniego Pawlik, + siostrę Annę i Teresę, + szwagrów Dietra i Jana oraz + z rodziny