I-sza Sobota – 4.03.2017 – Święto św. Kazimierza

   7.30 – Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i Boże bł.  dla Róż Różańcowych i Wspólnoty   Dzieci Maryi oraz ich rodzin
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (zmiana tajemnic dla Róż)

  9.00 – Odwiedziny chorych i starszych Parafian (zgłoszenia w zakrystii)

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + tatę Gerarda Koczar w 2 rocz. śmierci

18.00 – Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych, którzy do świąt wielkanocnych mają dostąpić tych godności