I-sza Sobota – 4.08.2018 – Wsp. św. Jana Marii Vianneya, Patrona proboszczów

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej w intencji Róż Różańcowych naszej Parafii  oraz  ich rodzin
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (zmiana Tajemnic)

  9.00 – Odwiedziny chorych (zgłoszenia w zakrystii)

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Krystyny i Zdzisława z okazji 45 rocz. ślubu z bł. dla rodziny