I-sza Sobota – 6.04.2019 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Miłosierdzia Bożego za wst. Matki Bożej Różańcowej w  intencji Róż Różańcowych i ich rodzin
Nab. do Niepokalanego Serca Maryi i zmiana intencji różańcowych

16.00Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + dziadków Marię i Józefa, + Mariannę i Walentego, + Annę i + z pokr.