I – sza Sobota – 7.01.2017 – VII Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego

7.30 Modlitwa Różańcowa

8.00

Do Mił. Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i Wspólnoty  Dzieci Maryi oraz  ich rodzin
Nabożeństwo do Niep. Serca Maryi i Jasełka dla dzieci i seniorów

10.00 – Kolędowe spotkanie zespołu „Caritas” dla chorych i seniorów

11.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Reinholda Mathauschek z okazji 80 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

17.00

Za + męża i ojca Józefa Lipowicz