I-sza Sobota – 7.05.2016 – Dzień Powszedni

7.30 Modlitwa Różańcowa

8.00

Do Mił. Boż. za wst. M.B. Różańcowej w int. Róż Różańcowych i Wspólnoty  Dzieci Maryi naszej Parafii

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (zmiana Tajemnic)

9.00 – Odwiedziny chorych (zgłoszenia w zakrystii)

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00

I – Za + Barbarę i Franciszka, + brata Józefa i Florentynę i + z rodz. Ginglas
II – Za + rodziców Mieczysława i Helenę Osolińskich z bł. dla rodziny Wójcik