I-sza Sobota – 7.07.2018 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże  błog. dla Róż Różańcowych  z błog. dla ich rodzin
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca N.M.P

  9.00 – Odwiedziny chorych i starszych Parafian (zgłoszenia w zakrystii)

13.30 – Ślub rzymski: Magdalena Strzelbicka i Armin Wołoszyn

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + męża Rajmunda Tomanek, + rodziców Zofię i Józefa i + z pokr. z modlitwą w intencji Mileny Malwiny Markiton z okazji chrztu św. (chrzest po mszy św.)