I-sza Sobota – 7.12.2019  – Wsp. św. Ambrożego

   7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Róż Różańcowych i ich rodzin
Nabożeństwo do Niep. Serca Maryi i zmiana Tajemnic Różańcowych

16.00 – 16.50 –  Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

17.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Anety Treffon z ok. 30 rocz. urodzin
II – Za + męża Stanisława i + córkę Barbarę Bluz