I-szy Czwartek – 1.02.2018 – Dzień Powszedni

   8.00

Do Mił. Boż. za kapłanów, o powołania oraz + kapłanów

Nabożeństwo w int. kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne