I-szy Czwartek – 1.03.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. za Kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i misyjne
Nabożeństwo powołaniowe w intencji kapłanów i o nowe powołania

18.00

Za + Elżbietę Zimmer