I-szy Czwartek – 1.08. 2019 – Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa

8.00

Zbiorowa za zmarłych i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne: Intencja wolna

Nabożeństwo w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie