I-szy Czwartek – 1.10.2015 – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

8.00

I – Do Mił. Bożego w intencji kapłanów, kleryków i o święte powołania

II – Za + Marię Kuśmierską – Nabożeństwo pierwszoczwartkowe w intencji powołań

18.00 – Zbiorowa: Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Teresy z okazji imienin;  Za + Bronisławę Wróbel od siostry Mari; Za + Bronisławę Wróbel od siostrzenicy Jolanty z rodziną

Nab. różańcowe i adoracja Najśw. Sakr. zakończona Apelem Jasnogórskim o 21.00 (prowadzą chórzyści)