I-szy Czwartek – 2.01.2020 – Wsp. Św. Bazylego i Grzegorza bpów

  8.00

I – Do Mił. Bożego w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
IIZbiorowa za zmarłych: Za + Teofilę Zabrzewską od Barbary i Darii Walter przyjaciół rodziny;

Nabożeństwo powołaniowe za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie