I-szy Czwartek – 2.03.2017

  8.00

Do Mił. Boż. za kapłanów, o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne oraz za ++ kapłanów
Nabożeństwo w int. kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne

18.00

Msza św. młodzieżowa – zb. za zmarłych: Za + Teresę Niemczyk z okazji urodzin oraz + z pokr. Niemczyk, Biskupek, Peszel i Galwas; Za + mamę Salomeę Giemza w 30 rocz. śmierci i + z rodziny
oraz z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla mamy Heleny z okazji imienin