I-szy CZWARTEK – 2.09. 2021 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Bożego w intencji kapłanów i o nowe święte powołania
Nabożeństwo powołaniowe

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Teresę i Jana Kowalczyk, + dziadków i + z pokr. z obu stron