I-szy Czwartek – 4.01.2018 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Bożego w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
IIZbiorowa za zmarłych: Za + mamę Marię Pajer w 6 rocz. śmierci i + z pokr.; Za + mamę Marię Jałowiecką, + ojca Jerzego i + z rodziny Polok, za + siostrę Beatę i + z rodziny Klama

Nabożeństwo powołaniowe za kapłanów i o powołania