I – szy Czwartek – 5.01.2017 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Bożego w intencji kapłanów, kleryków i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
II – Za + męża i ojca Józefa Lipowicz
Nabożeństwo w int. kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne

18.00

Msza św. wigilijna z Objawienia Pańskiego: Zb. za zmarłych: Za + Annę Struczewską i + z rodzin Kuniewicz i Tracz; Za + Juliana Grabowskiego i + z pokr.; Za + rodziców Ryszarda Jendrysik, + żonę Stefanię i +  z pokr.; Za + Marię Micek; Za + Dariusza Głowackiego od
sąsiadów z ulic Olszewskiego i Mościckiego; Za + męża, ojca i dziadka Krzysztofa Harasim