I-szy Czwartek – 5.03.2020 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne
Nabożeństwo w intencji powołań kapłańskich

18.00

Zb. za zmarłych: Za + mamę Salomeę Giemza w 33 rocz. śmierci, + ojca Jana, + rodzeństwo i + szwagrów; Za + Barbarę Denis od chrześniaka z rodziną; Za + rodziców Kazimierza i Annę, + braci Stanisława i Franciszka, + rodziców Józefę i Antoniego i + z pokr.; Za + tragicznie rodziców Stanisławę i Andrzeja Dederko, + mamę i teściową Stanisławę Paluch; Za + Michała Dubiel od sąsiadów z ul. Obr. Poczty Gdańskiej 1;

Spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania