I-szy Czwartek – 5.05.2016 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Bożego z podz. i z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie

Nabożeństwo w intencji powołań kapłańskich

18.00 – Zb. za zmarłych:

Za + rodziców Stanisławę i Jana Pawełczyk, + teściów Katarzynę i Wincentego Nowak i + męża Jana Nowak

Nab. majowe z adoracją Najśw. Sakr. zakończone Apelem Jasnogórskim o godz. 20.00 (zespółCaritas)