I – szy Czwartek – 6.04.2017 – Dzień powszedni

    8.00

Do Mił. Boż. za kapłanów, o nowe powołania oraz za + kapłanów
Nabożeństwo powołaniowe

18.00

Zb. za zmarłych: Za + mamę i żonę Janinę Walczak w 20 rocz. śmierci i + z  rodziny Walczak, + Bronisława Hus, + Czesława Kalinowskiego i + z pokr.; Za + rodziców Otylię i Wilhelma w rocz. śmierci i + dziadków; Za + Tadeusza Szafrańskiego w 8 rocz. śmierci, + żonę Helenę i + z pokr.;