I-szy Czwartek – 6.06. 2019 – Dzień powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. za Kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie i misyjne
Nabożeństwo powołaniowe z Litanią do Serca Pana Jezusa

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Piotra Grofik od koleżanek żony; Za + mamę Emilię w 18 rocz. śmierci; Za + Tadeusza Zajdel w 28 rocz. śm.; za + męża Stanisława Poleszak w 8 rocz. śm. i za + z rodziny Zajdel, Poleszaków, Łozińskich i Janczurów;