I-szy Czwartek – 6.09.2018 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego w intencji kapłanów, kleryków i o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
Nabożeństwo pierwszoczwartkowe w intencji powołań

18.00

Zbiorowa za zmarłych: Za + Longinę Kobus w 1 rocz, śmierci; Za + Anielę i Gerarda Żmijowskich w 12 rocz. śmierci; Za + Irenę i Bronisława Hędrzak, + z rodzin Hędrzak i Ciach i + z pokr.