I-szy Czwartek – 6.12.2018 – Wsp. św. Mikołaja

  8.00

Za + Dariusza Głowackiego
Nabożeństwo powołaniowe za kapłanów i o powołania

18.00Roraty:

Zbiorowa za zmarłych: Za + żonę Beatę Klama w 2 rocz. śmierci; Za + Rozalię Sikora od szwagra Wacława z rodziną; Za + Jana Rybak w 30 dni po śmierci; Za + Helmuta Schubert
i + rodziców; Za + Eugeniusza Gajewskiego od rodziny z Krzeszowic