I-szy Czwartek – 7.04.2016 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Bożego w intencji kapłanów oraz o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
IIIntencja wolna

Nabożeństwo pierwszoczwartkowe za kapłanów i o nowe powołania

18.00 – Zb. za zmarłych:

Intencje wolne

Adoracja Najśw. Sakr. zakończona Apelem Jasnogórskim 20.00 (prowadzi wspólnota Duchowej Adopcji dzieci)