I-szy Czwartek – 7.06.2018 – Dzień Powszedni – błogosławieństwo ziół

  8.00

Do Mił. Boż. za Kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Stanisława Twerdyk w rocz. śmierci; Za + Henryka Gałązka od chrześniaka z rodziną z Myszkowa

Procesja teoforyczna i litania do Najśw. Serca Pana Jezusa na zakończenie oktawy Bożego Ciała