I-szy Czwartek – 7.09.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne
Nabożeństwo powołaniowe w intencji kapłanów i o nowe powołania

 18.00

Zb. za zmarłych: Za + męża Krzysztofa, + teściów Jana i Marię Kudlek, + rodziców Stanisława i Paulinę Wietecha, + Małgorzatę, + Willego i Joannę Ceglarek; Za + Czesława Sochańskiego w miesiąc po śm; Za + rodziców Teresę i Jana Kowalczyk, + dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące