I-szy Czwartek – 7.11.2019 – Dzień powszedni 

  8.00

Za + ks. Piotra Lewandowskiego
Nabożeństwo za kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie

18.00

Zb. za zmarłych: Za + Krystynę i Edwarda Frank, + Marię Elisabeth, + dziadków Wróbel i Ciupa; Za + Roberta
Masłowskiego od rodziny Cikowskich; Za + Jana Chmura od pracowników Przedszkola nr 28; Za + Kazimierza
Michura od chrześnicy z rodziną z Turawy Solnej;
Różaniec za zmarłych zalecanych