I – szy Piątek – 1.06.2018 – Wsp. św. Justyna

  8.00

Za + ojca i dziadka Henryka Gałązkę o radość wieczną

Nab. do Najś. Serca Pana Jezusa

12.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o Dary Ducha św. i bł. Boże dla kapłanów rocznika ks. Roberta z okazji 13 rocz. święceń

18.00

 Zb. do Mił. Bożego: z podz. za otrzymane łaski i prośbą o bł. dla Urszuli Lis z okazji urodzin; Za + rodziców Krystynę i Edwarda Kluj; Za + Stanisława Poleszaka w 7 rocz. śmierci, + Emilię Zajdel w 17 rocz. śmierci, + Tadeusza Zajdel w 27 rocz. śmierci i + z rodzin Zajdlów, Poleszaków i Kozińskich

Nowenna do Mił. Bożego z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny