I-szy Piątek – 1.09.2017 – Wsp. bł. Bronisławy dziewicy

  8.00

Za + ojca Jerzego Król w 5 rocz. śmierci

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

16.00Ślub: Adrianna Skowron i Bogdan Makowski

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + z rodzin Cyganek, Waniek i Złotoś; Za + Luizę i Edmunda Wróbel, + zięcia Helmuta, + z rodzin Jeszonek, Joneczek, Berger i Leder; Za + męża Witolda Jabłońskiego w rocz. śmierci, + rodziców i + teściów

Nowenna do Bożego Mił. i oddanie czci relikwiom św. Faustyny