I-szy Piątek 1.12.2017 – Dzień Powszedni

   8.00

Za + rodziców, rodzeństwo, krewnych z rodzin Chojnackich, Wojtkowskich o radość wieczną
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + żonę i mamę Elżbietę Chrapka w miesiąc po śmierci; Za + mamę Kazimierę Winczura w 3 rocz. śmierci
Nowenna do Boż. Miłosierdzia z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny