I-szy Piątek – 2.09.2016 – Dzień Powszedni

8.00

Za + rodziców Stefanię i Władysława Wójcik, + z rodzin Wójcik, Gniadych i Zasowskich
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

I – Do Mił. Boż. w intencji ks. Piotra Lewandowskiego z prośbą o zdrowie i bł. w pracy misyjnej w Boliwii
II – Do Mił. Bożego z podz. i z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla Parafian z okazji 14 rocznicy naszej Parafii
III – Zb. do Mił. Bożego: w intencji Teresy Hajski z okazji 86 rocz. urodzin; Za + Teresę Kowalczyk w 3 rocz. śmierci, + dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące;