I-szy Piątek – 2.12.2016r – Dzień Papieski

8.00

Za + rodziców Janinę i Tadeusza, + mamę Irenę
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Roraty dla dorosłych: Zbiorowa do Mił. Bożego: Za + Monikę Budzik od rodziny Strzępek z Glinika; Za + rodziców, + braci, + siostry,+ szwagra i bratanków; Za + mamę Helenę Wagner w miesiąc po śmierci
Nowenna do Boż. Miłosierdzia z oddaniem czci relikwiom św. Faustyny