I-szy Piątek – 3.04.2020 – Dzień Powszedni

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu (sine populo)

  I – Za + męża Alberta Sowa, ++ rodziców Bronisławę i Ryszarda, babcię Marię, ciocię Stanisławę, + z rodziny Stańczyk

IIZb. do Mił. Boż.: W intencji wszystkich chorych oraz o ustanie szerzącej się epidemii; Za + mamę Zofię w 19 rocz. śmierci, + ojca Władysława, + teściów Stanisławę i Józefa, + Joannę i + z pokr.

Nabożeństwo wynagradzające do Najświętszego Serca Pana Jezusa