I-szy – Piątek – 4.05.2018 – Wsp. św. Floriana

  8.00

Za + rodziców Rozalię i Józefa, + braci Józefa i Stanisława, + siostrę Danutę,  + Leszka i + z pokr.
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + Krystynę Banasik w 10 rocz. śmierci, + męża Antoniego w 9 rocz. śmierci; Za + mamę Krystynę Rösner w miesiąc po śmierci i + ojca Zygmunta
Nabożeństwo majowe