I-szy PIĄTEK – 5.03.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Małgorzatę Gamoń
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

17.00 – Droga Krzyżowa z modlitwą za ++ zalecanych

18.00

Zb. do Mił. Bożego:  Za + Stefanię Piasecką w rocz. śmierci, + męża Tadeusza oraz + synów Jana i Stanisława; Za + Różę Nierobiś w 18 rocz. śmierci i + z pokr.; Za + Herberta Birkop w rocz. śmierci; Za + Grażynę w miesiąc po śmierci;