I-szy Piątek – 5.04.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + rodziców Walerię i Jakuba Pruchnickich i + z pokr.
Nabożeństwo przebłagalne do Najśw. Serca Pana Jezusa

17.00Droga Krzyżowa z modlitwą za ++ zalecanych (wypominki w zakrystii)

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + mamę Krystynę Rosner w 1 rocz. śmierci, + tatę Zygmunta w 15 rocz. śmierci od synów z rodzinami;  Za + mamę Zofię w 18 rocz. śmierci, + tatę Władysława, + Halinę w 5 rocz. śmierci, + Joannę, + męża Władysława Karbownik w 1 rocz. śmierci oraz + rodziców i + brata; Za + Henryka Drożdżok od sąsiadów z ul. Paderewskiego; Za + Bogdana Wróbel od Anny z rodziną;