I-szy Piątek – 5.05.2017 – Dzień Powszedni

 8.00

Za + Jerzego i Irmgardę Kostka i + z pokr.
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00

Zb. do Mił. Bożego: Za + Pawła Pindur; Za + męża Stanisława Kaliściak w 3 rocz. śmierci, + rodziców z obu stron i + z pokr.
Nabożeństwo majowe z modlitwą do Bożego Miłosierdzia