I-szy Piątek – 7.12.2018 – Wsp. św. Ambrożego

  8.00

Za + Dariusza Głowackiego
Nabożeństwo do NSPJ

18.00 – Roraty dla dorosłych – (Msza wigilijna z uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP)

Zb. do Mił. Bożego: Za + mamę Ewę Chybiorz w 5 rocz. śmierci i + ojca Kazimierza Nowak w 5 miesięcy po śmierci od syna i synowej; Za + rodziców Helenę i Józefa Jendrysik, + braci Zygfryda i Engelberta i + z pokr.; Za + męża Stanisława i + córkę Barbarę Bluz; Za męża Włodzimierza Krauze z okazji 60 rocz. urodzin i za + z pokr.

 Nowenna do Bożego Mił. z i oddaniem czci relikwiom św. Faustyny