II Niedziela zwykła – 14.01.2018

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla ks. Piotra Dyducha z okazji 37 rocz. urodzin

10.00

Za + Annę Struczewską i + z rodzin Kuniewicz i Tracz

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Marty Grec z okazji 34 rocz. urodzin i syna Radosława z ok. 4 rocz. urodzin; dla Wiktorii Jańczyk z ok. 12 rocz. urodzin; dla Marii i Wita, Jadwigi, Eugeniusza, Szczepana i Alicji z bł. dla całej rodziny

17.00

Za + rodziców Janinę i Władysława Jakubina i + z pokr.