II NIEDZIELA Zwykła – 17.01.2021

8.00

Za + mamę Weronikę w 100 rocz. ziemskich urodzin i rocz. śmierci, + ojca Władysława, + siostrę Wiesławę, + teścia Konstantego i + z pokr.

10.00

Za + męża Ludwika Wilczek w 10 rocz. śmierci

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Teresy Sudoł z okazji 75 rocz. urodzin i o radość wieczną dla męża Edwarda;  dla dziecka Wiktorii Haliny Statkiewicz z okazji chrztu św. z bł. dla rodziców, chrzestnych i ich najbliższych (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + Józefa Puchalskiego i + z pokr.